Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

18-02-2020

Zon op Water & Zon op Infra | Kennis- en netwerkbijeenkomst

In 2019 hebben innovatieve ondernemers en organisaties waardevolle input geleverd voor het innovatieprogramma rond hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving. In 2020 gaan we samen uitvoering geven aan dit innovatieprogramma. De eerstvolgende stap is het formeren van integrale projectconsortia die in de MOOI regeling in 2020 een voorstel kunnen indienen. Op 18 februari a.s. zijn alle relevante partijen welkom in Utrecht om de samenwerking op te zoeken in de consortia Zon op Water en Zon op Infra.

De partijen die innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in watergebieden en in de infrastructuur onderzoeken en uitvoeren, komen op 18 februari samen in Utrecht. Vanwege de vele raakvlakken tussen de innovatiethema’s voor Zon op Water en Zon op Infra, en de overlap in de betrokken partijen bij beide consortia, denken wij dat een gecombineerde bijeenkomst een effectieve manier is om tot samenwerking en ideeën te komen. Kom ook om u aan te sluiten bij een van deze consortia, en om meer te horen over het onderzoek dat Deltares in opdracht van TKI Urban Energy uitvoert naar een meetprotocol gericht op de interactie tussen zonneparken op water en natuur/biodiversiteit.

Partijen die niet gemist mogen worden bij deze bijeenkomst ontvangen in januari een uitnodiging per mail. Mocht u deze niet ontvangen, maar bent u van mening toch onmisbaar te zijn bij deze bijeenkomst, en/of heeft u interesse in deelname in een van de consortia, meld u dan hier aan!

Programma

  • 13:30 | Ontvangst

  • 14:00 | Welkom en introductie – Wiep Folkerts

  • 14:05 | Projectresultaten Zon op Dijken project – Hans de Neve, TNO

  • 14:30 | Projectresultaten Innozowa – Bjorn Prudon, Waterschap Rivierlanden

  • 15:00 | Pauze

  • 15:20 | Meetprotocol zon op water en ecologie – Sibren Loos, Deltares

  • 15:50 | Missiegedreven innovatie en subsidieregelingen in 2020 – Nynke Hermelink, RVO

  • 16:10 | Matchmaking nieuwe innovatieprojecten – Wijnand van Hooff en Robin Quax, TKI Urban Energy

  • 17:00 |  Afsluiting + borrel

Onze andere consortia