Een nationaal consortium voor innovatie en onderzoek

Een nationaal consortium voor innovatie en onderzoek

Een nationaal consortium voor innovatie en onderzoek

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Projecten Zon in Landschap

EcoCertified Solar Parks

Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen is naast windenergie ook veel zonne-energie nodig. Behalve een groot areaal op daken, infrastructuur en binnenwater zijn ook veldopstellingen nodig. Echter zelfs op Rijksniveau is er discussie over hoe zon het beste in het landschap in te passen is en er is maatschappelijke weerstand. De zonneladder sluit landbouwgronden niet... Lees meer

Laatste nieuws

Onze andere consortia