Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Symbizon

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is de inzet van grootschalige duurzame energie nodig. Dat legt beslag op onze ruimte zowel op land als op zee. Maatschappelijk is er weerstand tegen het plaatsen van zonnepanelen op grond waar ook voedsel kan worden geproduceerd. Daarom slaan, vanuit het consortium Zon in Landschap, TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ERF, Hemus en Aeres Hogeschool de handen ineen. In het Symbizon-project onderzoekt dit consortium de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw om nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te verkrijgen.

Het is belangrijk om bij de aanleg van zonne-energieparken rekening te houden met de impact op onze leefomgeving en op het gebruik van landbouwgrond. Daarom ontwikkelen energiebedrijven en onderzoeksinstituten concepten die het mogelijk maken om energieproductie en vormen van landbouw die ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de agrarische sector, samen te laten gaan.

Het doel van het Symbizon-project is te laten zien dat een slimme combinatie van zonnepanelen en strokenteelt het land in stand houdt voor voedselproductie, de ecologische eigenschappen verbetert en tegelijkertijd een positieve business case voor de agrariër oplevert.

Testlocatie met tweezijdige zonnepanelen
Door de combinatie van zonnepanelen en landbouw zullen er minder zonnepanelen per hectare geplaatst worden dan in reguliere zonne-energieparken. Een hogere opbrengst per zonnepaneel is dus nodig. Daarom worden in dit project het gebruik van tweezijdige zonnepanelen en een zonvolgsysteem onderzocht. Op een nader te bepalen testlocatie, die door het RVB beschikbaar wordt gesteld, worden deze panelen geplaatst op een akker waar in aparte stroken diverse gewassen worden geteeld voor biologische landbouw.

Het consortium ontwikkelt en test een zonvolg-algoritme dat bijvoorbeeld gewasopbrengst, energieopbrengst, effect kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid monitort en waar mogelijk optimaliseert. Ook het effect van het zonvolgsysteem op gewasopbrengst, ziekten en het gebruiksgemak voor de boer wordt gemeten.

Het consortium heeft € 400.000 subsidie ontvangen (TKI Urban Energy) voor het 4-jarige Symbizon-project.

Vijftig keer zoveel zonne-energie
Om de klimaatdoelstellingen te halen en aan de toekomstige duurzame energiebehoefte te kunnen voldoen is het nodig de ingezette energietransitie verder te versnellen. In 2050 hebben we volgens TNO zo’n 50 x zoveel zonne-energie nodig. Dat betekent dat we een totaal oppervlakte van wel 1.000 km2 nodig hebben om zonne-energie op te wekken. Dit is ongeveer net zoveel als het gehele IJsselmeer (1.133 km2).

foto © ERF BV

Onze andere consortia