Over Zon in Landschap

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Het Nationaal Consortium Zon in Landschap is sinds begin 2018 actief om partijen die zich bezighouden met zon in landschap bijeen te brengen om tot een betere afstemming te komen en een beter zicht op de (nabije) toekomst te krijgen. Daartoe werken wetenschappers, projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, ontwerpers, adviseurs, kennisinstellingen en overheid eendrachtig samen.

Het Nationaal Consortium staat open voor nieuwe leden.

Het consortium richt zich op het opbouwen en delen van ervaringen. Kennis over zonneparken op land is mondiaal schaars aanwezig. Om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen rondom zonne-energie in het landschap richten wij ons op de volgende thema’s:  

 • Hoe zit het met het bodemleven? Kunnen de zonneparken de biodiversiteit vergroten?
 • Zijn ze aantrekkelijk te maken voor omwonenden? Wellicht door de parken visueel te integreren in het landschap? Zijn deze esthetische uitdagingen te vertalen naar technische aspecten, zoals vorm, kleur en formaat?
 • Kan zonne-energie gecombineerd worden met landbouw? Is er met innovatieve ontwerpen een synergie te creëren?
 • Zijn de parken in te passen in het elektriciteitsnetwerk? Hoe kan de elektriciteitsvraag bij het aanbod gebracht worden?

Het consortium organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst met bijdragen van leden en gastsprekers over de actuele ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en tussentijdse onderzoeksresultaten.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

 1. Inmiddels werken we aan tien+ onderzoektrajecten, zie daarvoor de projectenportfolio-link op onze website.
 2. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het innovatieprogramma “Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving” (MMIP-2).
 3. Het consortium heeft een brochure ‘Zonnepanelen en Natuur’ uitgegeven.
 4. We zijn opgedeeld in vier kernteams: esthetiek, biodiversiteit, landbouw en netinpassing met als doel de coördinatie van het landelijke onderzoek op deze gebieden.
 5. We hebben ons ingezet voor een betere afstemming met de andere consortia, zon op water, zon op infra en zon op gebouw in samenwerking met TKI - Urban Energy.

Tot slot: de Rijksoverheid heeft een beleid uitgewerkt (zie de energieladder in Kamerbrief, d.d. 23/8/2019) en in dit beleid is een voorkeur uitgesproken voor zonne-energie op daken en onbenutte terreinen. Maar de haast die we hebben met het terugdringen van de CO2 maakt dat zon in het landschap een serieuze optie blijft.

In vergelijking met zonnepanelen op bebouwing zijn de mogelijkheden enorm. De potentie van zonneparken in 2050 is 45.000 MWp op ongeveer 1.5% van het Nederlandse landbouwareaal (325km2). Dat staat gelijk aan ongeveer 45 TWh per jaar. In volume is dat iets meer dan een derde van de totale, huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland.

Consortium organisatie

Consortium Voorzitter
Kay Cesar
Programmacoördinator Advanced Solar Parks bij TNO

Maak kennis met Kay Cesar!

Kernteam Esthetiek
Marieke Rietbergen
Design innovation Group

Maak kennis met Marieke Rietbergen!

Kernteam Biodiversiteit
Karen Krijgsveld
Wageningen University & Research

Maak kennis met Karen Krijgsveld!

Kernteam Landbouw
Luuk van Wezel
Projectexpert klimaat, ZLTO

Maak kennis met Luuk van Wezel!

Kernteam Netinpassing
Aliene van der Veen
Programmacoördinator Operationele aspecten Regionale Energietransitie bij TNO

Maak kennis met Aliene van der Veen!

Holland Solar
Wijnand van Hooff
Algemeen directeur

Maak kennis met Wijnand van Hooff!

TKI Urban Energy
Robin Quax
Programmamanager hernieuwbare elektriciteit

Maak kennis met Robin Quax!

Taken:

 1. Initiëren nieuwe (onderzoeks) projecten
 2. Organiseren project bijeenkomsten
 3. Input leveren voor consortium bijeenkomsten
 4. Visie vorming à TKI-UE Innovatie programma MMIP

Wetenschappelijke klankbord groep:

Prof. Sven Stremke
Ruimtelijke kwaliteit

Maak kennis met Sven Stremke!

Taken:

 1. Sparringpartner kernteams en stuurgroep
 2. Feedback op inhoud en scope (onderzoek)projecten
 3. Feedback / input consortiumbijeenkomsten
 4. Visievorming in relatie tot MMIP2 en andere relevante programma’s

Onze andere consortia