Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

24 mei.
“Meer verschillende bloemen trekken ook weer ander leven aan”

Karen Krijgsveld is onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Bij Zon in Landschap is zij opvolger van Alex Schotman voor het kernteam biodiversiteit. “Toen Alex vertrok, had hij in Wageningen net EcoCertified Solar Parks opgestart. Dat project heb ik overgenomen als penvoerder en dat is een prachtige ingang om deze rol ook in Zon In Landschap op me te nemen.”

Hoe groot is de uitdaging die voor ons ligt?
“We moeten heel erg veel zon- en windenergie gaan produceren. Het verbaast mij altijd weer hoeveel meer er nodig is dan wij allemaal denken. Eerst de daken vol leggen en daarna nog eens verder praten, dat kan niet. Het moet gewoon allemaal; op de daken én in het landschap, om aan onze energiebehoefte te voldoen.”

Wat is je motivatie om bij NCZIL mee te doen?
“Ik vind het jammer dat er in de energietransitie zo weinig aandacht is voor natuur. De noodzaak voor meer energie lijkt zo groot dat de natuur het onderspit dreigt te delven en dat vind ik onacceptabel. In Sapiens, het beroemde boek van Yuval Harari, staat een interessante gedachte: de mensheid verzint uiteindelijk wel een list, iets slims, om die transitie te realiseren. Alleen, de kans is groot dat dit ten koste gaat van de natuur. Als je ziet hoeveel diersoorten enorm afnemen momenteel! We hebben de natuur nodig, met alleen slimme oplossingen redden we het niet als ondertussen de biodiversiteit instort. Terugkomend op Zon en Landschap, ik weet zeker dat er een heel goede kans is dat we dit op een natuurinclusieve manier kunnen doen.”

Waarom wil jij bijdragen aan het vraagstuk?
“Ik werk als vogelecoloog in het team dierecologie. We hebben het bij Zon In Landschap vooral over zonneparken in agrarisch gebied. Vaak zijn dat akkerlanden of intensief beheerde graslanden waar door het vele bemesten en maaien vaak nog maar heel weinig biodiversiteit in de bodem is. Met natuurgericht vegetatiebeheer, door bijvoorbeeld te stoppen met bemesten, beperkt te maaien en dat maaisel af te voeren, geef je andere planten de kans dan alleen maar het Engels raaigras dat nu vrijwel overal staat. Dan krijg je meer plantensoorten, die met hun bloemen en zaden ook weer ander leven aantrekken.”

Wat kan jij bijdragen aan het vraagstuk?
“Als ecoloog kijk ik vanuit het perspectief van natuurwaarde. Ecologische kennis is een belangrijk aspect van de energietransitie. Er is heel veel kans voor insecten en bloemen in zonneparken, mits je dat op de goede manier aanpakt. Maar er zitten ook beperkingen aan. Niet elk type habitat is geschikt. Weidevogels zoals grutto’s en wulpen houden bijvoorbeeld van een weids uitzicht dus dat gaat niet goed samen. In een heggenlandschap kun je prima zonneparken ontwikkelen, maar doe dat dan op zo’n manier dat er ook meerwaarde voor leven ontstaat. Dat betekent vooral dat er genoeg licht op de bodem rond en onder de panelen moet vallen om groei van vegetatie mogelijk te maken. Je ziet ook vaak schapen tussen de zonnepanelen grazen. Dat lijkt mooi, maar de schapen zijn dol op bloemen en die eten ze dan ook graag op, waardoor de biodiversiteit minder wordt. Dat is mijn meerwaarde als ecoloog, denk ik. Om aan te geven waar we op moeten letten.”  

Wat zal de toekomst brengen voor Zon in Landschap?
“Over zo’n tien jaar zullen we vast betere parken hebben dan nu. Parken waar genoeg licht valt tussen de panelen om flora en fauna een kans te geven. Met goed natuurbeheer en natuurlijke elementen eromheen, zoals brede heggen en faunapassages. Zodat er meerwaarde ontstaat voor de lokale zoogdieren en vogels. Dat kan, maar we moeten het wel op een goede manier doen.”

Onze andere consortia