Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

31 mrt.
“We hebben afgelopen paar jaar echt sprongen gemaakt. Dat moeten we volhouden”

Robin Quax is namens het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Urban Energy (TKI UE) betrokken bij Zon in Landschap. “Als TKI UE leveren wij input op de programma’s. We spiegelen het Zon in Landschap programma met wat er op dit moment gewenst wordt vanuit het nationale innovatieprogramma.” Binnen TKI UE richt Robin zich op het versnellen en opschalen van innovaties voor het opwekken van hernieuwbare energie. “Wij hebben een heel goed overzicht van de sector.”

Hoe groot is de uitdaging die voor ons ligt?
“De uitdaging van de energietransitie is groot, maar ik ben ook heel optimistisch. Ik geloof heel erg in het probleemoplossend vermogen van de mens. Er is nu echt een beweging die zegt dat we het probleem van broeikasgasuitstoot moeten aanpakken.”

“Binnen de grenzen van de mogelijkheden moeten we natuurlijk het beste plan kiezen, maar ik vrees wel voor de tendens dat er steeds oplossingen categorisch afgewezen worden. Je ziet een beetje wat biomassa heeft doorgemaakt. Wind op Land heeft het ook zwaar qua draagvlak.”

Wat is je motivatie om bij NCZIL mee te doen?
“Het Nationaal Consortium Zon In Landschap verbindt partijen. De transitie groeit en het aantal partijen dat betrokken is ook. Er is behoefte aan informatie-uitwisseling en het consortium biedt daarvoor hele concrete mogelijkheden.”

“Ik zie dat Zon en Landschap echt leeft. Het is een soort van kraamkamer van goede ideeën. Je ziet dat binnen die overleggen en bijeenkomsten ideeën ontstaan voor projecten die ook echt werkelijkheid worden.”

“De ontwikkelaars van zonneprojecten zie je nu meters maken. Die wil je warm laten lopen voor die goede ideeën. Dit consortium is daarmee ook een plek waar je innovatieve plannen kan laten landen zodat ze ook opgepikt worden.”

Waarom wil jij bijdragen aan het vraagstuk?
“Het is mijn stellige overtuiging dat de schade van klimaatverandering potentieel veel groter is dan de lokale effecten van zonneparken. Daar moeten we ons echt van bewust blijven. Het is nu zo urgent dat snelheid ook echt een rol speelt, willen we de klimaatdoelstellingen van 2030 halen.”

Wat kan jij bijdragen aan het vraagstuk?
“Mijn bijdrage bestaat uit mijn achtergrond, de technische kennis over hoe de energie wordt opgewekt, gecombineerd met de positie die wij als TKI hebben. Als je in staat bent om die technieken te doorgronden en van daaruit te kijken wat de mogelijkheden zijn, dan is dat een hele sterke combinatie. Ik zit vaak te denken: hoe maximeer ik die impact?”

“De Nederlandse Topsectoren en TKI’s blijken een nuttig gereedschap in het stimuleren van innovatie voor de energietransitie. We willen de thema’s waar Nederland goed in is én die cruciaal zijn voor de transitie extra ondersteunen; de techneuten en startups de weg laten vinden naar versnelling, opschaling en de markt. Het is daarbij belangrijk om mensen met elkaar te verbinden, om te snappen wat hun behoeftes zijn.”

Wat zal de toekomst brengen voor Zon in Landschap?
“De groei van hernieuwbare energie afgelopen jaren is indrukwekkend, maar als je naar de CO2-uitstoot ramingen kijkt, zie je dat we nog niet op koers liggen. Op alle fronten hebben we ambitieuze doelen, ook in de gebouwde omgeving, de industrie, en de mobiliteit.”

“Die groei moet wel volgehouden worden. Als er heel veel tegengas komt, dan wordt dat lastig. We hebben afgelopen paar jaar echt sprongen gemaakt en dat tempo moeten we vasthouden.”

“Ik hoop dat wij met Zon in Landschap met aansprekende voorbeelden komen. Dat we laten zien dat een combinatie van landschapskwaliteit en zonnestroom mogelijk is. Om te inspireren. Om te laten zien hoe het ook kan.”

Neem contact op met het Nationaal Consortium Zon in Landschap!

Onze andere consortia