Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

17 jun.
‘We gaan klimaatdoelen niet halen zonder zon op land’

Floor Maassen is branchespecialist zon op land en water bij Holland Solar, de brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energiesector. ‘Het is tijd voor een nieuwe generatie zonneparken, daarom is het belangrijk te innoveren en te leren. Het is aan het NCZiL om daarin het voortouw te nemen en te laten zien wat er allemaal kan met zon.’

Hoe groot is de uitdaging die voor ons ligt?
‘De nieuwe generatie zonneparken zal een stuk meer divers zijn en meer steun krijgen vanuit de omgeving. Denk aan carports, agri-pv of zonneparken die de transitie naar nieuwe natuur financieren. Provinciaal beleid is hiervoor cruciaal. We zien dat er provincies zijn die het mes zetten in hun beleid voor zonneparken en daarmee de ontwikkelingen op land volledig dreigen te blokkeren. Dat is zorgelijk want we gaan onze klimaatdoelen niet halen zonder ook zonne-energie op land op te wekken.’

Wat is je motivatie om bij NCZIL mee te doen?
‘Het kabinet heeft duidelijk aangegeven dat agri-pv een hele wenselijke vorm van multifunctioneel ruimtegebruik is. Dit signaal is ook bij het NCZiL aangekomen en ik denk dat het interessant is om binnen deze groep hierover mee te praten. Over de techniek van agri-pv kunnen we veel leren uit andere landen, maar agri-PV kan alleen een succes worden als we het toepassen op Nederlandse gewassen van Nederlandse boeren. Voor mij is er in het NCZiL veel te leren. Hier zit ook kennis vanuit de landbouwsector bijvoorbeeld, waardoor ik ook meer met kennis opdoe over het agrarische bedrijf, over gewassen en met een landbouwbril leer kijken naar de kansen voor Agri-PV.’

Waarom wil jij bijdragen aan het vraagstuk?
‘De vraag naar meer duurzame elektriciteit neemt toe doordat we steeds meer elektrificeren. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch rijden en de elektrificatie van de industrie. De uitrol van zon op dak gaat niet snel genoeg om in deze toenemende vraag kunnen voorzien. Tegelijkertijd zijn er kansen voor zonneparken om een oplossing te bieden voor problemen in de maatschappij. Denk aan energiearmoede en netcongestie. Met zonnestroom kunnen we consumentenprijzen voor elektriciteit laag houden en we kunnen projecten aansluiten achter de meter of in een gesloten distributiesysteem. Zo kan je garanderen dat ondernemers kunnen elektrificeren en kunnen groeien, zonder dat het net overbelast raakt.

Wat kan jij bijdragen aan het vraagstuk?
‘Als branchespecialist heb ik veel kennis over ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen in de politiek. Beiden zijn in beweging. Het is belangrijk dat we ons in het NCZiL bewust zijn dat er in 2024 veel dingen zijn veranderd en ook nog zullen veranderen. Mijn bijdrage is om de activiteiten van het NCZiL goed aan te laten sluiten op de maatschappelijke context, waardoor kennis die wordt opgedaan in innovatieprojecten van het NCZiL ook daadwerkelijk worden opgepakt door de markt en dus direct impact maken.

Wat zal de toekomst brengen voor Zon in landschap?
‘De zonne-energiesector blijft zich ontwikkelen. Zo werd er in 2019 een gedragscode voor zonneparken opgesteld waarin de sector zich committeerde aan verhoogde standaarden voor zonneparken. Als we nu kijken naar parken die werden gebouwd voor de gedragscode Zon op Land uit 2019 zie je al een groot verschil. Ondertussen zijn er veel nieuwe inzichten over het ontwikkelen van zonneparken. Daarom is het belangrijk dat we voort blijven bouwen op de basis die we al hebben gelegd.’

Onze andere consortia