Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

29 mrt.
“Alle veranderingen kun je verbeelden, daar heb je creativiteit voor nodig”

Marieke Rietbergen is de ‘chef esthetiek’ van het consortium. “Met creativiteit en ontwerpkracht kun je tot betere dingen komen”, legt ze uit. “Als je met bewoners spreekt over wat voor zonnepark zij willen, willen ze echt wel. Ze willen alleen niet de parken zoals die op dit moment worden gerealiseerd. Ik zou het heel tof vinden als je bij het beklimmen van een toren opeens verrassende patronen ziet, een puzzel, of een print van het vroegere landschap. Ik denk dat we er zoveel meer mee kunnen dan we nu doen.”

Hoe groot is de uitdaging die voor ons ligt?
“Zolang je alleen naar efficiëntie kijkt, krijg je niet iets wat goed en duurzaam is voor de lange termijn. Een tweede uitdaging is draagvlak: hoe zorgen we ervoor dat veel mensen zonneparken willen? Als we andere waarden eren – esthetiek, kwaliteit, biodivers leven - geloof ik dat bewoners PV sneller accepteren, ook in hun achtertuin. Eigenlijk zou je willen dat ze zeggen: ‘O, als het zo wordt, dan wil ik het wel!’ De derde uitdaging is het vinden van meer geschikt land. Als het minder vol staat, hebben we een beetje meer land nodig voor dezelfde hoeveelheid energie.”

Wat is je motivatie om bij NCZIL mee te doen?
“Het Consortium brengt bedrijven en organisaties bij elkaar die je niet snel bij elkaar verwacht: van de Vlinderstichting tot banken en TNO. En ook nog een aantal ontwerpers. Ik denk dat we met elkaar de benodigde vernieuwing combineren.”

Waarom wil jij bijdragen aan het vraagstuk?
“Ik weet wat voor veranderingen creativiteit kan brengen. Ik begeleid een aantal ontwerpers in het denken over zonne-energie. Hoe kan zonne-energie in de toekomst zo uitgerold worden dat het echt integreert in de omgeving? In de stad en op het platteland.”

Wat kan jij bijdragen aan het vraagstuk?
“Ik heb van creativiteit mijn bedrijf gemaakt: omdenken, anders denken om veranderingen te brengen. Alle veranderingen waar we naartoe gaan – systemische én fysieke veranderingen – kun je verbeelden. Daar heb je creativiteit voor nodig. Daarnaast weten we als ontwerpers als geen ander hoe je goede gesprekken over verandering faciliteert.”

“Binnen het consortium promoot ik de landschappelijk inpassingen en de ruimtelijke kwaliteit. We moeten het met elkaar doen, dus dat betekent dat er dialoogkracht moet zijn en dat je met elkaar in overleg gaat.”

Wat zal de toekomst brengen voor Zon in Landschap?
“De meeste velden geven een oplossing voor één vraagstuk, namelijk dat we energie moeten opwekken. Terwijl er, als je naar ons kleine kikkerlandje kijkt, zo veel vraagstukken zijn. We moeten met klimaatadaptatie zien om te gaan, we moeten zorgen dat er voldoende recreatieruimte is, we hebben vraagstukken rondom woningbouw, en landbouwgronden moeten veranderen. Dat zijn veel opgaven. We hoeven niet alles aan elkaar te knopen, dat wordt te ingewikkeld, maar wel een aantal vraagstukken.”

“Een goed voorbeeld is het grote project ‘Ruimte voor de rivier’. Het wateroverlastprobleem van Nederland had opgelost kunnen worden door hogere dijken, maar er is voor gekozen de rivieren meer ruimte te geven. Daar wordt het landschap mooier van. Dat is wat ik voor ogen heb met PV: hoe gaan we ervoor zorgen dat de omgeving beter wordt? We moeten zulke grootschalige veranderingen realiseren. Hoe wordt het beter?”

Neem contact op met het Nationaal Consortium Zon in Landschap!

 

Onze andere consortia