Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Energietuinen

Met Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook kan samengaan met natuur en recreatie. In co-creatie met de omgeving en belanghebbenden worden er op dit moment drie multifunctionele tuinen ontworpen en uitgevoerd. Deze zijn gepland in Montfoort (Utrecht), Assen (Drenthe) en Wijhe (Overijssel). Hier werken de NMF’s samen met Wageningen University & Research aan de Energietuinen van de toekomst.

Daarnaast maakt een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding onderdeel uit van het project. Hiermee willen de NMF’s de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Met de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Meer informatie vind je op www.energietuinen.nl

Onze andere consortia