Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

31-03-2021

Bijeenkomst Zon in Landschap (eerste kwartaal 2021)

In 2021 zullen er vanuit het nationaal consortium Zon in Landschap diverse bijeenkomst plaatsvinden.

In het eerste kwartaal zal er een online bijeenkomst georganiseerd worden en in het tweede kwartaal indien mogelijk een fysieke bijeenkomst. 

Onze andere consortia