Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

10-02-2021

Zeeuwind Innovatie Challenge 2021

Biodiversiteit en het voortbestaan van de aarde zijn voor energiecoöperatie Zeeuwind een groot goed. Als energiecoöperatie zetten we ons elke dag samen met onze 2.700 leden in voor de energietransitie. Wij zijn ervan overtuigd dat de overstap naar energie uit duurzame bronnen dé manier is om het Zeeuws landschap duurzaam te behouden. Dat is in de praktijk niet altijd makkelijk, maar het is een uitdaging die we graag aangaan. Zodat toekomstige generaties inwoners en bezoekers van Zeeland net zo van het kenmerkende Zeeuwse landschap kunnen genieten als wij nu doen.

In de Zeeuwind Innovatie Challenge zoeken we de samenwerking met innovators en mensen of bedrijven met vernieuwende ideeën binnen en buiten Zeeland. Mensen en organisaties met oplossingen die de overstap op schone energie versnellen met instandhouding van het gevarieerde Zeeuwse landschap met haar kenmerkende vergezichten over robuuste natuurgebieden en erfgoed. Help ons de verbinding van ambitie naar de praktijk te maken: hoe kunnen we gemeenschappen in Zeeland met behulp van vernieuwende oplossingen stimuleren hernieuwbare energie op te wekken of te gebruiken én helpen een bijdrage te leveren aan het Zeeuwse landschap? Denk bijvoorbeeld aan landschappelijke inpassing van zonne energie, energie-opwekkende bouwelementen of pilots voor vernieuwende oplossingen waarin ecologie en hernieuwbare energie elkaar versterken. Oplossingen kunnen via de website worden aangemeld tot 25 maart.

Meer weten over het programma, criteria of benieuwd of jouw oplossing past binnen de Challenge? Kom dan naar de digitale informatie bijeenkomst op woensdag 10 februari van 17:00 tot 18:00. Meld je hier aan.

Onze andere consortia