Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

28-06-2022

Floating Solar PV Forum

De tweejaarlijkse Floating Solar PV Forum vindt plaats als een tweedaagse top en zal het wereldwijde belang van drijvende zonne-energie onderzoeken. Het evenement zal beleidsmakers en vooraanstaande opinieleiders op één podium samenbrengen en het groene herstel-playbook ontvouwen. Het zal de meest lucratieve kansen verkennen die in de sector van hernieuwbare energie te wachten staan, of het nu gaat om de uitbreiding van infrastructuur, de elektrificatie van eindgebruikssectoren of het koolstofarm maken van de manier waarop we zaken doen, en daarom het pad uitstippelen voor de energiemajors van morgen.

Meer informatie.

Onze andere consortia