Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

5 mei.
Checklist Natuurbelangen Grondgebonden Zonneparken

In dit document geven de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) een checklist voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie. Het initiatief hiertoe komt voort uit de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’, die op 22 maart 2018 door 27 partijen werd ondertekend. Voor deze checklist zijn enkele grote natuurorganisaties, externe deskundigen en leden van Holland Solar geconsulteerd. Het document wordt aanbevolen aan alle betrokkenen bij initiatieven voor grondgebonden zon waarbij sprake is van een mogelijk natuurbelang.

Titel publicatie: Checklist Natuurbelangen Grondgebonden Zonneparken
Organisatie: Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M)
Publicatiedatum: Mei 2019

Onze andere consortia