Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

20 jun.
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie: voorkeursvolgorde voor zonnepanelen

Minister Ollongren heeft het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. In de ontwerp-NOVI staat dat de aanleg van zonneparken in het landschap zoveel mogelijk beperkt moet worden.

De ontwerp-NOVI vormt vanaf nu de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Vanaf 20 augustus tot en met 30 september kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook start dan een informatieronde langs alle provincies. Eind 2019 wordt de definitieve versie van de NOVI vastgesteld.

Voorkeursvolgorde zon-pv
In de ontwerp-NOVI is een voorkeursvolgorde voor de uitrol van zonnepanelen opgenomen: 'Op dit moment worden in toenemende mate zonneparken in veldopstelling ontwikkeld, soms ten koste van de kwaliteit van het landelijk gebied. Om te stimuleren dat locaties zorgvuldig worden uitgekozen, heeft het Rijk in samenwerking met medeoverheden en andere stakeholders een voorkeursvolgorde uitgewerkt', is te lezen in de ontwerp-NOVI.

Lees hier het hele artikel op SolarMagazine.nl...

Onze andere consortia