Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

24 jun.
Interview Kay Cesar over Nationaal Consortium Zon in Landschap

Kay Cesar van TNO zoekt naar oplossingen voor de technische uitdagingen die de energietransitie in de weg staan'. Tweezijdig werkende zonnepanelen zijn hot! Zonnestroom en ruimte voor groen.

Achtergrond
Om de klimaatdoelstellingen te halen en aan de toekomstige duurzame-energiebehoefte te kunnen voldoen is het nodig de ingezette energietransitie verder te versnellen. Zonne-energie heeft een enorm potentieel, kan snel worden uitgebreid en kan daarom een belangrijke rol spelen in de transitie. De ambitie is om in 2050 50 x meer zonnestroom op te wekken dan nu. Daarvoor is een totaal oppervlakte van zo’n 1.000 km2 met zonnepanelen nodig, wat ongeveer zoveel is als het gehele IJsselmeer (1.133 km2). Maar Nederland is een drukbevolkt land en –gebruikt land en ruimte is waardevol. Zo’n grootschalige uitrol van zonne-energie moet dus heel zorgvuldig gebeuren. Ook op het land. Hoe panelen verantwoord bij ons “landen” is mijn uitdaging terwijl de klimaatklok tikt.

Dat vraagt om technische, ruimtelijke, sociale en beleidsinnovaties. Om geïntegreerde systemen, om meervoudig ruimtegebruik en om combinaties van functies. Vele aantrekkelijke kleintjes moet bij zonne-energie samen één heel grote maken. Er is genoeg potentieel in Nederland voor o.a. zon op daken, gevels, infrastructuur, water en land. De lokale stroom productie zal ons gevoel van autonomie versterken en ook het aanzicht van steden en landschap beïnvloeden.

Consortium doel
In ons consortium ligt de focus op het landschap en maken wij de vertaling van de wereld standaard naar verantwoorde zonnestroom productie op land. Constant ligt de focus naar het zoeken van de balans tussen opbrengsten, natuur, aanzicht en participatie van omwonenden. Wij doen dat door de kennis en vragen van techneuten, ondernemers en bestuurders bij elkaar te brengen en vandaar uit technische innovaties te ontwikkelen.

Belangrijke verwachte innovatie op o.a. land
Een van de grote innovaties die ons te wachten staat is de introductie van tweezijdig werkende panelen die met een eenvoudige kantelaar de zon volgt. Mogelijkheden hiervan zijn enorm! Het levert meer stroom en op tijden dat we het meer nodig hebben. De kanteling van de panelen geeft bovendien ruimte om op tijden dat de stroom niet nodig is, de anders beschaduwde bodem te vitaliseren waardoor een gezonde natuur gecreëerd wordt en het aanzicht verbeterd. Dit kan ook heel goed gecombineerd worden met landbouw activiteiten!

Mooi hoe technologie zon positieve rol kan spelen!!

Onze andere consortia