Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

14 aug.
Brabantse natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor zon op land

De Brabantse natuur- en milieuorganisaties hebben in een visie 7 aanbevelingen gepresenteerd voor het opwekken van energie in het Brabantse landschap. De visie richt zich vooral op de ruimtelijke impact.

De aanbevelingen zijn opgesteld door de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Zij onderschrijven de urgentie om het klimaatprobleem integraal aan te pakken. Dat vraagt om drastische maatregelen, die zullen ingrijpen in de stijl van leven én een uitdaging vormen om tot een duurzamer Brabant te komen.

Energiebesparing
‚Äč
De eerste aanbeveling van de organisaties is om de provinciale energiebesparingsdoelstelling fors te verhogen, van 22 naar 50 procent. Daarnaast staan er in het document aanbevelingen ten aanzien van de locatiekeuzen voor grootschalige wind- en zonne-energie waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit, landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorie. De natuur- en milieuorganisaties zien ook kansen bij het combineren van functies, zoals het creëren van nieuwe natuur rondom duurzame-energieopwekking.

Onze andere consortia