Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

24 sep.
Gelderse ZonneWIJzer

Als onderdeel van het Gelders Energieakkoord (GEA) is de ZonneWIJzer gepresenteerd. De ZonneWIJzer is opgesteld op initiatief van de tafel Ruimte van het GEA. De provincie Gelderland is opdrachtgever. 

Het Gelders Energieakkoord is een initiatief van Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en het Klimaatverbond Nederland. De tafel Ruimte richt zich op het agenderen van en adviseren over de ruimtelijk opgaven die voortkomen uit de klimaatambities in Gelderland. Aan de tafel Ruimte zitten vertegenwoordigers van Wageningen University & Research, het Gelders Genootschap, Alliander, de Provincie Gelderland, De Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) en Gelderse gemeenten. De tafel wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

De ZonneWIJzer bestaat uit drie delen. Alle drie de delen zijn relevant voor het inpassen en inrichten van een zonneveld en ze hangen nauw met elkaar samen. Het lezen van de delen ‘Techniek’ en ‘Inpassing en inrichting’ zal bijdragen aan een beter begrip van het deel ‘ZonneWIJzers’. Andersom wijzen de ZonneWIJzers voor locaties in bepaalde landschapstypen aan welke bouwstenen uit de andere twee delen van belang zijn.

De ZonneWIJzer is hier te downloaden.

Onze andere consortia