Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

2 sep.
Vattenfall zoekt partners om zonneparken te combineren met akkerbouw

Vattenfall wil de mogelijkheden onderzoeken om akkerbouw en het opwekken van zonne-energie te combineren. Het bedrijf is op zoek naar een samenwerking met kennisinstellingen om dit te testen in de praktijk.

Het bedrijf wil samen met de kennisinstellingen onderzoeken of het mogelijk is om agrarische grond dubbel te gebruiken. ‘We horen regelmatig van agrariërs, politici en natuurorganisaties dat zij het zonde vinden om landbouwgrond in te zetten voor zonneparken’, stelt Margit Deimel, directeur Grootschalig Zon bij Vattenfall. ‘Door te onderzoeken of we zonneparken ook kunnen combineren met landbouw, willen we de acceptatie van onze zonneparken in de omgeving vergroten.’

Onze andere consortia