Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

11 nov.
PBL: bescherm Nederlands landschap tegen zonneparken via landschapsinclusief omgevingsbeleid

Het Nederlandse landschap moet beter beschermd worden tegen de aanleg van zonneparken, windmolenparken en grote distributiecentra door de kwaliteit van het landschap volwaardig mee te wegen bij het maken van keuzes.

In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies van het PBL in het Signalenrapport 'Zorg voor landschap. Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid'.

Lees hier het hele artikel op SolarMagazine.nl...

Onze andere consortia