Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

18 okt.
College van Rijksadviseurs: verbied zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond

Verbied zonneparken op natuur- en landbouwgrond en stimuleer de uitrol van zonne-energie op water, haven- en bedrijventerreinen, langs snelwegen en op daken en gevels. Dat adviseert het College van Rijksadviseurs.

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Het college bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. Met het rapport ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’ adviseert het college om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

Lees hier het hele artikel op SolarMagazine.nl...

Onze andere consortia