Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

31 mrt.
“We hebben haast. De klimaatcrisis wacht niet”

Wijnand van Hooff is directeur van Holland Solar, de brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energiesector. “De laatste tijd klinkt in Den Haag, en ook in de maatschappij, steeds luider: ‘laten we vooral de daken gebruiken om zonne-energie op te wekken’”, zegt Van Hooff. “Daar ben ik het natuurlijk mee eens maar het oplossen van de klimaatcrisis kan niet nog tien jaar wachten.”

Hoe groot is de uitdaging die voor ons ligt?
“Als we vooral de daken willen gebruiken voor het produceren van de duurzame energie die we in Nederland nodig hebben, dan heb je te maken met heel veel individuele eigenaren en moet je langs al die voordeuren om hen in beweging te krijgen. Vanwege de ernst van de situatie en de haast die we hebben om de klimaatcrisis tijdig te bezweren zullen we naast zonnedaken ook andere vormen van zonne-energie nodig hebben, zoals zonneparken in het landschap.” 

“Het ontwikkelen van een zonnepark in Nederland is op dit moment helemaal niet zo eenvoudig. Inpassing in het elektriciteitsnet, het betrekken van omwonenden, en een optimale ecologie-, esthetische- en functionele integratie – waarbij je naast het opwekken van zonne-energie ook nog iets anders met de ruimte kunt doen – zijn op dit moment de belangrijkste uitdagingen voor projectontwikkelaars van zonneparken.”

Wat is je motivatie om bij NCZIL mee te doen?
“Bij het NCZiL organiseren we bijeenkomsten waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld en gezamenlijk kennishiaten worden vastgesteld. Vervolgens wordt besproken hoe we deze kennishiaten kunnen invullen en wisselen we ideeën uit over nieuwe innovatieprojecten. Als je de rol van het Nationaal Consortium helemaal plat slaat dan gaat het dus vooral om het laten ontwikkelen van de juiste innovatieprojecten.”

Waarom wil jij bijdragen aan het vraagstuk?
“In 2004 kwam ik voor het eerst in aanraking met deze sector in een project waarin nieuwe zonnestroomtechnologieën werden ontwikkeld. Vanaf dat moment was mijn toekomst helder: ik moet verder in de zonne-energie. En hoe meer ik me erin verdiepte, hoe meer ik erachter kwam dat zonne-energie wereldwijd sterk ondergewaardeerd wordt. Ik ben ervan overtuigd dat de zon uiteindelijk de grootste bron van energie op aarde zal zijn en dus een veel grotere rol gaat spelen dan de meeste mensen zich op dit moment realiseren. Dat wil ik de wereld vertellen, om te beginnen aan Nederland.” 

Wat kan jij bijdragen aan het vraagstuk?
“In 2019 heeft Holland Solar de Gedragscode Zon op Land ontwikkeld. Dit is eigenlijk een relatief dun boekwerkje waarin is opgeschreven op welke wijze zonneparken maatschappelijk verantwoord ontwikkeld dienen te worden. In eerste instantie is deze gedragscode ontwikkeld voor leden van Holland Solar maar inmiddels is het de standaard in de markt geworden. Dat diverse natuur- en milieuorganisaties deze gedragscode mede hebben ondertekend heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen.”

“In de gedragscode staat onder andere geschreven dat zonneparken ontwikkeld moeten worden met oog voor de natuur, dat omwonenden in het ontwikkelproces betrokken moeten worden, en dat ernaar gestreefd moet worden dat omwonenden ook financieel in het project kunnen participeren.”

Wat zal de toekomst brengen voor Zon in Landschap?
“Waar ik mij het meeste zorgen over maak is dat veel mensen in ons land zich nog onvoldoende realiseren dat ons energiesysteem nu echt op heel korte termijn verduurzaamd moet worden.”

“Wat het consortium hieraan kan doen: actief communiceren wat er al gebeurt en wat er nog moet gebeuren, en nieuwe innovatieprojecten laten opzetten om oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen die er nog liggen. Er is nog veel werk te doen en we hebben haast. De klimaatcrisis wacht niet.”

Neem contact op met het Nationaal Consortium Zon in Landschap!

Onze andere consortia