Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

14 mei.
Eerste Agrisolar Best Practice Guidelines gelanceerd

SolarPower Europe heeft de Agrisolar Best Practice Guidelines gepubliceerd. Dit rapport, ontwikkeld door de Agrisolar-werkgroepvan SolarPower Europe, werpt licht op de belangrijkste bedrijfsmodellen en voordelen van agri-pv.

Deze nieuwe richtlijnen zijn gericht op het vaststellen van standaarden en best practices voor verschillende bedrijfsmodellen, om vertrouwen op te bouwen en een dialoog met beleidsmakers tot stand te brengen, de harmonisatie van nationale kaders te ondersteunen en lokale en internationale actoren te adviseren over het succesvol ontwikkelen van agrisolar-projecten.

Agrisolar brengt 2 belangrijke sectoren van de economie samen: landbouw en energie. De eerste editie van de SolarPower Europe Agrisolar Best Practices Guidelines vertegenwoordigt een vruchtbare samenwerking tussen de belanghebbenden op het gebied van zonne-energie en landbouw, om synergieën te verbeteren om de energie- en klimaattransitie te bevorderen. Vanuit Nederland is onder meer TNO betrokken geweest bij de totstandkoming van het document.

De Agrisolar Best Practice Guidelines zijn hier te downloaden.

© GroenLeven

Onze andere consortia