Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

14 mei.
Agrisolar Best Practice Guidelines

SolarPower Europe heeft de Agrisolar Best Practice Guidelines gepubliceerd. Dit rapport, ontwikkeld door de Agrisolar-werkgroepvan SolarPower Europe, werpt licht op de belangrijkste bedrijfsmodellen en voordelen van agri-pv. Vanuit Nederland is onder meer TNO betrokken geweest bij de totstandkoming van het document.

De Agrisolar Best Practice Guidelines zijn hier te downloaden.

© GroenLeven

Onze andere consortia