Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

11 okt.
De effecten van zonneparken op vegetatie

Door de toenemende vraag naar duurzame energie verschijnen er steeds meer grondgebonden zonneparken in Nederland. Dit leidt tot bezorgdheid over de mogelijke ecologische effecten. Ten behoeve van de publieke discussie is het belangrijk om de effecten op de lokale vegetatie zo goed mogelijk te kwantificeren.

In een wetenschappelijk artikel beschrijven Charlotte Knegt, Klaske van Wijngaarden, Pita Verweij en Merel Soons de resultaten van een veldstudie naar de effecten van Nederlandse zonneparken op lokale vegetatie, bodem en microklimaat.

Download het volledige artikel hier.

Onze andere consortia