Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

16 jun.
Sturen op meervoudige doelen

De gemeente Noordoostpolder heeft vergevorderde plannen voor een groot zonnepark van circa 190 hectare evenwijdig langs de drie IJsselmeerdijken en tussen de windturbines. Het betreft een langgerekte strook zonnepanelen van circa 150 meter breed en 18 kilometer lang op agrarische gronden. Het zonnepark kan gebruik maken van de reeds aanwezige netinfrastructuur voor de windturbines. Voor een deel van het plangebied is inmiddels een vergunning verleend voor een periode van 25 jaar. De gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland hebben het Rijk gevraagd mee te werken aan de realisatie van deze drie zonneparken, waarvan een derde van de grond in bezit is van het Rijk.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het College van Rijksadviseurs (CRa) gevraagd om vanuit zijn onafhankelijke positie ontwerpkennis en expertise over de fysieke leefomgeving in te brengen in het onderzoek.

Bekijk het advies ‘Sturen op meervoudige doelen’ hier.

Onze andere consortia