Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

29 jun.
Nieuwe ontwerptoets verankert bodemkwaliteit in zonneparken

De aanleg van zonneparken in het buitengebied is een sterke troef in het versnellen van de energietransitie. De bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken komt echter in toenemende mate onder druk te staan doordat zonnepanelen te dicht op elkaar geplaatst worden. De afname in grondbelichting zorgt voor een afname van vegetatie en koolstofgehalte van de bodem. TNO en WUR hebben een toets ontwikkeld waarmee zonneparken ontworpen kunnen worden met behoud van bodemkwaliteit.

De eerste versie van de bodemtoets voor zonneparkontwerpen kan worden ingezet om nieuwe ontwerpen te beoordelen op het behoud van de bodemkwaliteit en waar nodig aan te passen. Deze toets is vooralsnog vooral gebaseerd op de mate van lichtinval onder de zonnepanelen om voldoende vegetatiegroei te waarborgen en daarmee instandhouding van de voorraad bodemorganische stof. Vooral door het gebruik van semi-transparante panelen is het mogelijk om oost-westzonneparken te ontwerpen met behoud van voldoende bodemkwaliteit. De toets is in ontwikkeling en aanpassingen zijn mogelijk als verbeterd inzicht daar aanleiding toe geeft. In het innovatieproject EcoCertified Solar Parks, wordt ernaar gestreefd om de toets te integreren met andere richtlijnen voor natuurontwikkeling in een eco-label voor zonneparken. Dit jaar wordt een eerste versie van dit label verwacht.

Lees het artikel of de nieuwe ontwerptoets in het vakblad Bodem via deze link.

Onze andere consortia