Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

5 jun.
Verslag Roadtrip Nationaal Consortium Zon in Landschap

De jaarlijkse Roadtrip van het Nationaal Consortium Zon in Landschap heeft zich inmiddels bewezen als een onmisbaar onderdeel van ons programma. Deze roadtrip biedt een unieke gelegenheid voor deelnemers om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en te leren van boeiende sprekers. Dit jaar stond Almere in Flevoland op het programma, waar we onder meer Zonnepark Symbizon bezochten van Vattenfall. Deze verslaglegging biedt een overzicht van de activiteiten en de belangrijkste inzichten van de dag.

Locatie en Ontvangst
De bijeenkomst vond plaats op een goed bereikbare locatie, op loopafstand van station Almere. De deelnemers werden verwelkomd met een eenvoudige lunch om 12.00 uur, waarna we om 13.00 uur met de bus vertrokken richting Zonnepark Symbizon. Een delegatie uit de PV sector in Noorwegen sloot zich ook aan bij deze tour, wat zorgde voor een internationale dimensie aan de bijeenkomst.

Zonnepark Symbizon
Tijdens deze roadtrip werd uitgebreid stilgestaan bij het innovatieve Zonnepark Symbizon. Dit project is een samenwerking tussen TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf, ERF, Hemus en Aeres Hogeschool. Het project richt zich op de combinatie van een zonnepark met strokenteelt, een landbouwmethode waarbij verschillende gewassen in lange, smalle stroken naast elkaar worden geteeld. Deze methode heeft diverse voordelen voor de biodiversiteit en vermindert de kans op ziektes. (bron: Zonnepark Symbizon in Almere met landbouw pilot | Vattenfall Nederland)

Innovatieve Kenmerken

Dubbelzijdige Zonnepanelen: De zonnepanelen zijn dubbelzijdig en kunnen zonlicht zowel direct als reflecterend opvangen. Dit maximaliseert de energieopbrengst.

Draaibare Panelen: De panelen kunnen naar een bijna verticale positie draaien, waardoor de gewassen voldoende zonlicht en water krijgen, en landbouwmachines toegang blijven houden tot het terrein.

Afstand Tussen Panelen: De zonnepanelen staan op zeven en dertien meter afstand van elkaar om de effecten op energieopbrengst en landbouw te monitoren.

Agrarische Voordelen: De panelen verminderen de verdamping van water en de positie van de panelen kan regenwaterstromen beïnvloeden. Dit kan gunstig zijn voor de gewassen die daardoor niet de hele dag in volle zon staan.

De verwachting is dat hoewel de landbouwproductie iets lager zou kunnen zijn door de aanwezigheid van zonnepanelen, de gecombineerde opbrengst van energie en gewassen hogere inkomsten voor de agrariër zal opleveren.

Programma
Na de roadtrip vervolgde het programma zich in een zaal met 4 sprekers.

Welkom en toelichting door Voorzitter Kay Cesar.

De roadtrip begon met een warme verwelkoming en toelichting door Kay Cesar, de voorzitter van het Nationaal Consortium Zon in Landschap (NC ZiL). Kay benadrukte het belang van samenwerkingen binnen het consortium en de gezamenlijke inspanningen om duurzame energie-oplossingen te ontwikkelen die ook de biodiversiteit en de agrarische sector ten goede komen. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de aanwezigheid van zowel nationale als internationale deelnemers, waaronder een delegatie uit de PV sector in Noorwegen.

Spreker Martijn van der Glas - Natuur en Milieu Federatie: Energietuinen

Martijn gaf een inspirerende presentatie over het project Energietuinen. Hij besprak de visie achter dit project, waar zonne-energie gecombineerd wordt met natuurbehoud en recreatie. Zijn presentatie bevatte concrete voorbeelden van gerealiseerde energietuinen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden.

Link: Presentatie

Spreker Anubhuti Chantna - Generation.Energy: Bollenstreek

Anubhuti presenteerde een project in de Bollenstreek, waar zonneparken geïntegreerd worden in de bloembollenteelt. Ze legde uit hoe zonne-energie gecombineerd kan worden met de traditionele teelt van bloemen, wat niet alleen duurzaam is maar ook bijdraagt aan de esthetiek van het landschap. Anubhuti deelde inzichten over de uitdagingen en successen van het project, en hoe deze aanpak kan dienen als model voor andere regio's.

Link: Presentatie

Spreker Bas van Aken - Dual Land Use Leads to More Efficient Use of Land

Bas van Aken hield een boeiende presentatie over de voordelen van dubbel landgebruik, waarbij landbouw en zonne-energie hand in hand gaan. Hij benadrukte dat door slim gebruik van het land, zowel de energieproductie als de agrarische opbrengsten kunnen worden gemaximaliseerd. Bas presenteerde onderzoeksresultaten die aantonen dat dubbel landgebruik kan leiden tot een efficiënter gebruik van grond en betere economische resultaten voor boeren.

Link: Presentatie

Spreker Marieke Rietbergen - DIG-In my backyard please 2.0

Marieke presenteerde het project DIG-IMBYP 2.0, waarin ontwerp technologieën worden ingezet om de integratie van zonneparken in het landschap te verbeteren. Haar belangrijkste boodschap was dat we moeten blijven nadenken hoe we zonneparken aantrekkelijker kunnen maken zodat mensen ze deze willen toelaten in hun spreekwoordelijke “achtertuin”. Hierbij helpen nieuwe inspirerende voorbeelden zoals de Energietuinen in Assen van de NMF en Solarpark de Kwekerij in Hengelo.

Link: Presentatie

Afsluiting
Na de presentaties was er tijd voor een interactieve sessie waarin deelnemers vragen konden stellen en discussiëren over de gepresenteerde onderwerpen. Dit bood een uitstekende gelegenheid voor kennisuitwisseling en het opdoen van nieuwe inzichten. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel, waar verdere gesprekken plaatsvonden en nieuwe samenwerkingen werden gesmeed.

Deze roadtrip bood een rijke bron van informatie en inspiratie voor alle aanwezigen en droeg bij aan het versterken van de banden binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap. We kijken uit naar de volgende editie en de voortzetting van deze waardevolle traditie.

Conclusie
De jaarlijkse Roadtrip van het Nationaal Consortium Zon in Landschap blijft een waardevol platform voor kennisdeling en innovatie. We kijken ernaar uit om deze traditie voort te zetten en nog meer waardevolle kennis en ervaringen te delen tijdens toekomstige roadtrips.

Onze andere consortia