Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

AC-YIELD

In het AC-YIELD project werken Groenleven en ECN part of TNO samen aan de verdere ontwikkeling van energiejaaropbrengstmodel, BigEye, van ECN part of TNO. Het model dat recentelijk is uitgebreid met opties voor dubbelzijdige panelen en zonvolgsystemen mist nog een goede validatie van de effecten van variaties in grondreflectie (albedo) door verschillen in plantengroei gedurende het jaar en door variaties ten gevolge van bijvoorbeeld dauw, regen en sneeuw. Ook een goede validatie voor drijvende systemen ontbreekt. In het project zal een meetsysteem worden ontworpen om de verschillende parameters voor het model te kunnen meten. Het meetsysteem zal worden geplaatst in een bestaand drijvend en grondgebonden park van Groenleven. ECN part of TNO zal met de gemeten parameters de jaaropbrengst berekenen en vergelijken met de werkelijk data van de zonneparken.

Het project zal een verbeterd en gevalideerd model opleveren voor de energiejaaropbrengst voor drijvende en grondgebonden zonneparken.

Het project wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onze andere consortia